Vilkår for frivillig arbeid på Film fra Sør

Ved å godkjenne vilkårene for frivillig arbeid på Film fra Sør 2020 forplikter du deg til følgende:

- Å møte opp presis og klar til alle vaktene dine, jobbe avtalt arbeidstid og følge arbeidsinstruks.

- Å arbeide minimum 20 timer. Arbeidstid kan være under, før eller etter festivalen, på dag- eller kveldstid. Oppmøtetider og lengden på vaktene avtales med gruppeleder.

- Å varsle gruppeleder umiddelbart dersom du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte til avtalt vakt.

- Å lese gjennom all info som blir gitt av gruppeleder i forkant av oppsatte vakter, og å sørge for holde deg oppdatert på eventuelle endringer i program etc.

- Å ikke røpe personlige forhold, drifts-eller forretningsmessige forhold av noe slag du får kjennskap til gjennom ditt arbeid for festivalen. Taushetsplikten gjelder også etter at engasjementet er avsluttet.

- Å være en god representant for festivalen og for Stiftelsen Festivalkontoret.

Stiftelsen Festivalkontoret forplikter seg til: 

- Å sørge for at all informasjon som angår deg som frivillig gjøres tilgjengelig.

- Å gi tilstrekkelig opplæring i oppgavene du skal utføre og god oppfølging gjennom hele arbeidsforholdet.

- Å tilby en arbeidsattest som dokumenterer din innsats.

 

Avtalen er gjensidig bindende, og ved brudd på avtalen er begge parter innforstått med at den andre parten frafaller sine forpliktelser. Du godkjenner vilkårene for frivillig arbeid i påmeldingsskjemaet.

NB: Du må ha fylt 18 år innen 26. november 2020 for å kunne være frivillig på årets festival. 

Informasjonen i påmeldingsskjemaet lagres av Stiftelsen Festivalkontoret i inntil 18 måneder.