Skole

Stiftelsen Film fra Sør arrangerer en rekke nasjonale arrangementer for barn og unge. Vi har bl.a. en landsdekkende turné i tett samarbeid med FN-sambandet, hvor filmer fra Sør blir vist på kinoer og skoler. I overkant av 100 visninger arrangeres årlig fra nord til sør for over 15 000 elever. I tillegg tilbyr Stiftelsen film og undervisningsopplegg gjennom Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i flere fylker rundt om i landet. 

Stiftelsens skoelaktivitet ekspanderer år for år, og er en viktig del av Film fra Sørs mål om å være et kompetansesenter for filmkultur fra Sør, der hele landet kan få innspill og inspirasjon om filmer og temaer utenfor den vestlige sfære. Vi håper arbeidet bidrar til å gi elevene en økt forståelse av verden rundt dem – en kompetanse de kan dra nytte av i utdanningen så vel som i livet.