close

Den kulturelle skolesekken

Film fra Sør og Den kulturelle skolesekken går igjen sammen om å sette opp et gratis tilbud om skolekino. I skoleåret 2017/2018 er vi innom Oslo, Buskerud, Rogaland, Akershus og Østfold med forskjellige filmer.

Film fra Sør samarbeider med Den kulturelle skolesekken i flere fylker om å vise kvalitetsfilm fra Asia, Afrika og Latin-Amerika. Film fra Sør er Nordens største festival med fokus på film fra disse områdene. Festivalen er opptatt av å nå ut til skolene med film som reflekterer en større bredde av verdenssamfunnet og gi unge muligheten til å se filmer som dekker andre perspektiver enn de vestlige.

Vi har opplegg for barne- og ungdomskoler samt videregående skoler. Filmvisningene innledes av en representant for filmproduksjonen eller en fagperson med kunnskap om filmenes tematikk eller formspråk. Innledningen hjelper elevene å sette filmene i perspektiv og kan svare på spørsmål etter filmen. Det utarbeides filmstudieark til forberedelse og oppfølging i klasserommene.

Film er nært, film er virkningsfullt og film når ut.

Kunst og kultur til skoleelever i Norge
Gjennom Den kulturelle skolesekken får alle elever i landet oppleve kunstproduksjoner innen alle sjangre levert av profesjonelle kunstnere. Den kulturelle skolesekken administreres lokalt av fylker og kommuner. Fylkene velger ut kunstproduksjonene og utformer selv sin egen skolesekk. For mer oppdatert informasjon kan man besøke nettsidene for Den kulturelle skolesekken.

For mer informasjon om vårt tilbud innen Den kulturelle skolesekken, ta kontakt med skoleansvarlig Per Eirik Gilsvik på pereirik@filmfrasor.no.